Parlementaire vraag - E-2769/2010Parlementaire vraag
E-2769/2010

  Actie van de Commissie met betrekking tot straatgeweld in Soerabaja, Indonesië

  SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2769/10
  van Michael Cashman (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) en Marije Cornelissen (Verts/ALE)
  aan de Commissie

  De Internationale vereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en interseksuelen (ILGA) wilde van 26 tot en met 28 maart 2010 haar vierde regionale conferentie voor Azië houden in Soerabaja, Indonesië.

  Honderdvijftig internationale, nationale en lokale ingeschrevenen uit 12 verschillende Aziatische landen konden niet aan de conferentie deelnemen doordat georganiseerde groepen — voornamelijk bestaand uit gewelddadige activisten uit religieuze organisaties — de organisatie van het evenement verstoorden in het hotel waar het werd gehouden. Tegen de deelnemers werden bedreigingen geuit en in ten minste twee gevallen werd geweld gebruikt, en de conferentie moest worden afgeblazen.

  De Indonesische politie keek toe, maar leek niet bij machte en niet bereid om de agressieve menigte te stoppen. Niet alleen hielp de politie de conferentiedeelnemers niet, maar zij bleef ook in gebreke bij het beschermen van hun vrijheid van meningsuiting en vergadering en deed er erg weinig aan om te verhinderen dat de fundamentalisten de conferentiedeelnemers en hotelmedewerkers bedreigden.

  PB C 138 E van 07/05/2011