Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 28kWORD 40k
29 Απριλίου 2010
E-2914/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2914/10
υποβολή: Daciana Octavia Sârbu (S&D)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Εναρμόνιση της νομοθεσίας για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων
 Γραπτή απάντηση 

Στη Ρουμανία, η προστασία των ζώων ρυθμίζεται από τον νόμο 60/2004 σχετικά με την επικύρωση της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς, τον νόμο 205/2004 σχετικά με την προστασία των ζώων και τον νόμο 9/2008, ο οποίος συμπληρώνει τον νόμο 205/2005, καθώς και από πολλές κυβερνητικές αποφάσεις. Πλην όμως, τα εν λόγω κείμενα δεν λαμβάνονται υπόψη παρά μόνον επιφανειακά, τόσο από τον πληθυσμό όσο και από τις αρχές, γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη τους αναποτελεσματικότητα.

Ενώ σε νομοθετικό επίπεδο οι διαφορές δεν είναι σημαντικές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίζονται κυρίως στο επίπεδο της εφαρμογής των εθνικών και των ευρωπαϊκών νομοθεσιών όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ποια μέτρα εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί η εναρμόνιση των εφαρμοστέων κανόνων για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων στα κράτη μέλη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου