Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 24kWORD 39k
29. huhtikuuta 2010
E-2914/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-2914/10
esittäjä(t): Daciana Octavia Sârbu (S&D)
komissiolle

 Aihe: Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen
 Kirjallinen vastaus 

Romaniassa säädetään eläinten suojelusta lailla nro 60/2004, joka koskee eurooppalaisen lemmikkieläinten suojelusta tehdyn sopimuksen ratifiointia, lailla nro 205/2004, joka koskee eläinten suojelua, lailla nro 9/2008, joka täydentää lakia nro 205/2005, sekä hallituksen eri päätöksillä. Kuitenkin sekä kansalaiset että viranomaiset noudattavat näitä lakeja ylimalkaisesti, mikä tekee niistä erittäin tehottomia.

Vaikka EU:n jäsenvaltioiden välillä ei olisi asiaa koskevassa lainsäädännössä merkittäviä eroja, kansallisen ja EU:n lainsäädännön välillä on täytäntöönpanoa koskevia eroja.

Edellä esitetyn perusteella esitän seuraavan kysymyksen:

Mitä toimenpiteitä Euroopan komissio suunnittelee parantaakseen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevien normien yhdenmukaistamista jäsenvaltioissa?

Kysymyksen alkukieli: ROEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö