Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 21k
29 april 2010
E-2914/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-2914/10
från Daciana Octavia Sârbu (S&D)
till kommissionen

 Angående: Harmonisering av lagstiftningen om djurskydd och djurs välbefinnande
 Skriftligt svar 

I Rumänien regleras djurskyddet genom lag 60/2004 om ratificering av Europeiska konventionen om skydd för sällskapsdjur, lag 205/2004 om djurskydd och lag 9/2008, som kompletterar lag 205/2005, samt genom flera regeringsbeslut. Vare sig befolkning eller myndigheter fäster dock något större avseende vid dessa texter, vilket förklarar varför de är ytterst ineffektiva.

När det gäller lagstiftningen förekommer inga större skillnader mellan EU:s medlemsstater, men när det däremot gäller genomförandet av den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen på detta område är skillnaderna tydliga.

Vilka åtgärder tänker kommissionen, mot bakgrund av detta, vidta för att förbättra harmoniseringen av reglerna för djurskydd och djurs välbefinnande inom medlemsstaterna?

Frågans originalspråk: ROEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy