Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 38kWORD 44k
3 Μαΐου 2010
E-2932/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2932/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ρύπανση υπεδάφους και θάλασσας σε προστατευόμενη περιοχή από χοιροτροφική μονάδα
 Γραπτή απάντηση 

Από επιτόπια έρευνα επιστημόνων του Εργαστηρίου Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της ΜΚΟ Αρχιπέλαγος έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη ρύπανση στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον στην παράκτια περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου(1), περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο προστασίας NATURA (GR 4330004).

Σύμφωνα με την οργάνωση(2), οι μόνες εγκαταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιας έκτασης ρύπανση στην περιοχή είναι οι χοιροτροφικές μονάδες της εταιρείας Creta Farm, που απέχουν λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από τη θάλασσα.

Για το θέμα έχει κάνει αναφορά το δίκτυο οικολογικών οργανώσεων Οικοκρήτη(3) στην οποία μεταξύ άλλων καταγγέλλεται πως η συγκέντρωση των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού που διατίθενται για άρδευση είναι υπερβολικά υψηλή, πως η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση την οποία λειτουργεί η εγκατάσταση λανθασμένα αναφέρει πως η περιοχή είναι κατάλληλη για τη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων, πως η μονάδα καταναλώνει πολλαπλάσια ποσότητα υδάτων από την προβλεπόμενη στη ΜΠΕ. Σημειώνεται πως η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Γίνεται επανεξέταση των όρων των αδειών της χοιροτροφικής μονάδας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2008/1(4);
2. Έχει γίνει δημοσιοποίηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας ώστε να είναι δυνατή η έκφραση άποψης ή ένστασης από το ενδιαφερόμενο κοινό, σύμφωνα με τις οδηγίες 2008/1 και 2003/4(5);
3. Τηρούνται τα καθορισμένα όρια για τις εκπομπές αμμωνίας της συγκεκριμένης μονάδας;

(1)http://www.archipelago.gr/el/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1028/xmview/2/Default.aspx
(2)http://www.archipelago.gr/el/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82/tabid/121/xmmid/462/xmid/1112/xmview/2/Default.aspx
(3)http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6565&Itemid=0
(4)ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
(5)ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

 ΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου