Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 28kWORD 41k
3. toukokuuta 2010
E-2932/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-2932/10
esittäjä(t): Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
komissiolle

 Aihe: Sikatilan aiheuttama suojelualueen pohjamaan ja meren saastuminen
 Kirjallinen vastaus 

Metsovion teknillisen korkeakoulun epäorgaanisen analyyttisen kemian laboratorion tutkijoiden ja Archipelagos‑kansalaisjärjestön paikan päällä tekemän tutkimuksen mukaan Rethymnosissa sijaitsevan Natura‑verkostoon (GR 4330004) kuuluvan Latziman rannikkoalueen maa‑ ja meriympäristö on saastunut laajalti(1).

Järjestön mukaan niin laajan saastumisen ainoa mahdollinen aiheuttaja alueella on alle kilometrin päässä merestä sijaitseva Creta Farmin sikatila(2).

Asian esille tuoneen ympäristöjärjestöjen liiton Ikokritin mukaan jätevesien biologisesta puhdistamosta pääsee liikaa jätettä kasteluveteen ja tilan toiminnan mahdollistamassa ympäristövaikutusten arvioinnissa osoitetaan virheellisesti, että alue soveltuu käsiteltyjen jäämien hävittämiseen, ja että sikatila käyttää enemmän vettä, kuin ympäristövaikutusten arviointi osoittaa(3). On huomattava, että sikatilalla on sertifioitu ISO 14001:2004 ‑ympäristöhallintajärjestelmä.

Komissiolle esitetään seuraavat kysymykset:

1. Aiotaanko siankasvatuksen lupaehdot tarkistaa direktiivin 2008/1(4) säännösten mukaisesti?
2. Onko tilan ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista tiedotettu siten, että yleisö, jota asia koskee, voi ilmaista mielipiteensä ja huolenaiheensa direktiivien 2008/1 ja 2003/4(5) mukaisesti?
3. Noudattaako mainittu tila ammoniakkipäästöille vahvistettuja rajoja?

(1)http://www.archipelago.gr/el/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1028/xmview/2/Default.aspx
(2)http://www.archipelago.gr/el/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82/tabid/121/xmmid/462/xmid/1112/xmview/2/Default.aspx
(3)http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6565&Itemid=0
(4)EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
(5)EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

Kysymyksen alkukieli: ELEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö