Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 29kWORD 43k
3 mei 2010
E-2932/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2932/10
van Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
aan de Commissie

 Betreft: Vervuiling van de ondergrond en van de zee in beschermd gebied door een varkensbedrijf
 Schriftelijk antwoord 

Uit een onderzoek ter plekke door het laboratorium anorganische en analytische scheikunde van de Nationale polytechnische faculteit Metsovio en de NGO Archipelagos werd een sterke vervuiling vastgesteld van het land- en zeemilieu in de kuststreek Latzimia bij Rethymno(1), een gebied dat deel uitmaakt van het netwerk van beschermde landschappen NATURA (GR 4330004).

Volgens de organisatie(2) is de enige fabriek die een dergelijke grote vervuiling kan veroorzaken de varkenshouderij van het bedrijf Creta Farm, die op minder dan een kilometer van de zee ligt.

Over dit onderwerp werd verslag uitgebracht door het netwerk van milieuorganisaties Ecocrete(3), dat onder meer vermeldt dat de concentratie in het voor irrigatie ter beschikking gestelde, verwerkte afvalwater van de biologische afvalwaterbehandeling zeer hoog is, dat de milieueffectrapportage waarop de werkingsvergunning van het bedrijf steunt ten onrechte vermeldt dat de streek geschikt is om verwerkte vloeibare afvalstoffen op te nemen en dat de fabriek vele malen meer water verbruikt dan wordt voorzien in de milieueffectrapportage. Er dient nog te worden vermeld dat het bedrijf een certificering bezit van het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001:2004.

Ik wil de Commissie de volgende vragen stellen:

1. Worden de voorwaarden voor het uitreiken van vergunningen aan varkensbedrijven herzien op basis van Richtlijn 2008/1/EG(4)?
2. Zijn de milieueffectrapportages van dit bedrijf gepubliceerd, zodat het betrokken publiek zijn mening kan uiten en verzet kan aantekenen, zoals voorzien in de Richtlijnen 2008/1/EG en 2003/4/EG(5)?
3. Ligt de lozing van ammonia van dit bedrijf binnen de vastgelegde normen?

(1)http://www.archipelago.gr/el/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1028/xmview/2/Default.aspx.
(2)http://www.archipelago.gr/el/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82/tabid/121/xmmid/462/xmid/1112/xmview/2/Default.aspx.
(3)http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6565&Itemid=0.
(4)PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
(5)PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid