Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 30kWORD 26k
3 maj 2010
E-2932/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-2932/10
från Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
till kommissionen

 Angående: Förorening i underliggande jordlager och havet i skyddat område från en svinuppfödningsanläggning
 Skriftligt svar 

I en fältundersökning utförd av vetenskapsmän från laboratoriet för oorganisk och analytisk kemi vid Metsovio tekniska högskola och den icke‑statliga organisationen Archipelagos konstateras en utbredd förorening av land- och havsmiljön i kustområdet Latzimas i Rethymnon - ett område som omfattas av det ekologiska nätverket Natura 2000 (GR 4330004).

Enligt organisationen(1) är företaget Creta Farms svinuppfödningsanläggning, som ligger knappt en kilometer från havet, den enda anläggning som kan ha orsakat en sådan omfattande förorening i området.

I detta ärende har nätverket för ekologiska organisationer Ecocrete(2) sammanställt en rapport som kritiserar bl.a. följande omständigheter: koncentrationen av renat avloppsvatten som distribueras till konstbevattning från det biologiska reningsverket är orimligt hög, anläggningen bedriver sin verksamhet med stöd av en studie om miljökonsekvenserna som felaktigt uppger att området är lämpligt för utsläpp av renat avloppsvatten och anläggningen konsumerar mångfalt mer vatten än vad som fastställs i studien om miljökonsekvenser. Det påpekas att företaget innehar certifiering ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

Jag frågar därför kommissionen:

1. Sker en översyn av villkoren för tillstånd till svinuppfödningsanläggningen enligt bestämmelserna i direktiv 2008/1(3)?
2. Har studierna om miljökonsekvenser för anläggningen offentliggjorts så att berörd allmänhet kan uttrycka sina åsikter eller invändningar enligt direktiven 2008/1 och 2003/4(4)?
3. Efterlever ifrågavarande anläggning de fastställda gränsvärdena för ammoniakutsläpp?

(1)http://www.archipelago.gr/el/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 %CF%84 %CE%BF%CF%85 %CE%91 %CF%81 %CF%87 %CE%B9 %CF%80 %CE%B5 %CE%BB%CE%AC%CE%B3 %CE%BF%CF%85 %CF%82/tabid/121/xmmid/462/xmid/1112/xmview/2/Default.aspx
(2)http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6565&Itemid=0
(3)ΕUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
(4)ΕUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

Frågans originalspråk: ELEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy