Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 26kWORD 39k
3. maj 2010
E-2994/10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2994/10
af Elena Oana Antonescu (PPE)
til Kommissionen

 Om: Vedtagelse af en europæisk lovgivning til bekæmpelse af risikofaktorer for muskel-knoglelidelser
 Skriftlig besvarelse 

I Europa lider over 40 mio. arbejdstagere af muskel-knoglesygdomme, som hænger sammen med deres erhvervsaktivitet, og som er den væsentligste årsag til fravær fra arbejdet. Det skønnes, at de direkte omkostninger som følge af muskel-knoglesygdomme andrager ca. 2 % af EU's bruttonationalprodukt(1).

På nuværende tidspunkt er de risikofaktorer, der kan føre til disse lidelser, underkastet mange forskellige lovgivninger, som ikke dækker alle de arbejdsforhold og risikofaktorer, som kan fremkalde disse lidelser.

Ifølge Kommissionens lovgivningsprogram har den givet tilsagn om inden for første kvartal af 2010 at forelægge et initiativ til harmonisering af lovgivningsrammen vedrørende sundhedsbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med risikoen for muskel-knoglelidelser.

Vil Kommissionen oplyse, hvilke resultater der er opnået i anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter om dette initiativ? Hvilke konklusioner drager Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i sin udtalelse om dette initiativ? Hvornår agter Kommissionen at foreslå et initiativ om muskel-knoglelidelser?

(1)The Work Foundation, Fit for Work? Muscosculoskeletal Disorders dans the European Workforce, september 2009.

Forespørgslens originalsprog: ROEFT C 138 E af 07/05/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik