Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 31kWORD 43k
3 Μαΐου 2010
E-2994/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2994/10
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Έγκριση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των παραγόντων κινδύνου που προκαλούν μυοσκελετικές παθήσεις
 Γραπτή απάντηση 

Στην Ευρώπη περισσότεροι από 40 εκατομμύρια εργαζόμενοι υποφέρουν από μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και συνιστούν την πρώτη αιτία συστηματικής απουσίας από την εργασία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 2 % του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αφορά άμεσες δαπάνες που προκαλούνται από τις μυοσκελετικές ασθένειες(1).

Επί του παρόντος, οι παράγοντες κινδύνου που προκαλούν τις παθήσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο πολυάριθμων κανονισμών οι οποίοι δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις στην εργασία και τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν τις παθήσεις αυτές.

Σύμφωνα με το νομοθετικό της πρόγραμμα, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2010, μια πρωτοβουλία για την ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την προστασία της υγείας και την ασφάλεια στην εργασία έναντι των κινδύνων μυοσκελετικών παθήσεων.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει ποια είναι τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους αναφορικά με την εν λόγω πρωτοβουλία; Ποια είναι τα συμπεράσματα της γνωμοδότησης της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας αναφορικά με την εν λόγω πρωτοβουλία; Πότε προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει μια πρωτοβουλία σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις;

(1)The Work Foundation, Fit for Work? Muscosculoskeletal Disorders στο the European Workforce, Σεπτέμβριος 2009.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου