Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 40k
3 mei 2010
E-2994/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2994/10
van Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: Aanpassing van EU-regelgeving voor het bestrijden van risicofactoren die leiden tot musculoskeletale aandoeningen
 Schriftelijk antwoord 

Meer dan 40 miljoen werknemers in Europa lijden aan werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen, de meest voorkomende oorzaak van ziekteverzuim. Naar schatting 2 % van het bruto binnenlands product van de Europese Unie zijn direct aan musculoskeletale aandoeningen gerelateerde kosten(1).

Momenteel zijn de risicofactoren die deze aandoeningen veroorzaken onderwerp van meerdere richtlijnen, die niet alle werksituaties of risicofactoren afdekken, die kunnen leiden tot musculoskeletale aandoeningen.

Volgens het eigen regelgevingsprogramma heeft de Europese Commissie zich verplicht om in het eerste trimester van dit jaar een initiatief te lanceren voor de uniformisering van het regelgevend kader betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk, ten opzichte van de risico's op musculoskeletale aandoeningen.

Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de tweede fase van de consultatie met de sociale partners over dit initiatief? Wat gebeurt er met de mening van het Raadgevend comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats betreffende dit initiatief? Wanneer doet de Commissie een voorstel voor een initiatief betreffende musculoskeletale aandoeningen?

(1)The Work Foundation: Fit for Work? Muscosculoskeletal Disorders in the European Workforce, september 2009.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid