Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 25kWORD 23k
3 maj 2010
E-2994/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-2994/10
från Elena Oana Antonescu (PPE)
till kommissionen

 Angående: EU-lagstiftning för att bekämpa riskfaktorer för belastningsbesvär
 Skriftligt svar 

Mer än 40 miljoner arbetstagare i EU lider av belastningsbesvär knutna till deras yrkesutövning och dessa besvär utgör den främsta orsaken till sjukfrånvaro från arbetet. Det uppskattas att de kostnader som direkt orsakas av belastningsbesvär uppgår till cirka 2 procent av EU:s BNP(1).

I nuläget regleras de riskfaktorer som ligger bakom den här typen av besvär av flera olika förordningar som dock inte omfattar alla arbetssituationer och riskfaktorer som kan leda till belastningsbesvär.

I enlighet med sitt lagstiftningsprogram har kommissionen åtagit sig att under det första kalenderkvartalet 2010 lägga fram ett förslag till en samordning av de rättsliga ramarna för hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen när det gäller riskerna för belastningsbesvär.

Kan kommissionen redogöra för resultaten från den andra fasen av samrådet med arbetsmarknadens parter när det gäller detta förslag? Vilka slutsatser har den rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor kommit fram till i fråga om detta förslag? När tänker kommissionen lägga fram ett förslag om belastningsbesvär?

(1)The Work Foundation, Fit for Work? Muscosculoskeletal Disorders dans the European Workforce, september 2009.

Frågans originalspråk: ROEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy