Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 24kWORD 41k
3. toukokuuta 2010
E-2996/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-2996/10
esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE)
komissiolle

 Aihe: Vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvän prioriteettiaineluettelon uudelleentarkastelu
 Kirjallinen vastaus 

Sinkkiä ei yksilöity vaaralliseksi aineeksi valvontatietojen perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat jokin aika sitten raportoineet komissiolle. Sinkki sisältyy kuitenkin aineluetteloon, jonka uudelleentarkastelua harkitaan prioriteettiaineluettelon osalta liittyen vesipolitiikan puitedirektiiviin ja EU:n riskinarvioinnin tulosten perusteella, joka toteutettiin neuvoston asetuksen 793/93/EY(1) mukaisesti.

EU:n riskinarvioinnissa riskiä koskevat johtopäätökset on tehty arvioidun vaikutuksettoman pitoisuuden (PNEC) paikallisten ylitysten perusteella eräissä EU:n vesistöissä ennen vuotta 2000 tehdystä seurannasta saaduista havainnoista. EU:n riskien vähentämisen strategiassa haluttiin erityisesti riskinarvioinnissa käytettävien seurantatietojen päivitystä ennen kuin sinkki lasketaan prioriteettiaineeksi direktiivin 2000/60/EY(2) mukaisesti. Jäsenvaltioiden laatimat viimeaikaiset raportit vuoden 2000 jälkeisistä tiedoista ovat vastanneet tähän tarpeeseen.

Teollisuuden käytössä olevien tietojen mukaan viimeaikaisissa raporteissa arvioitu ympäristöpitoisuus (PEC) on 90 prosenttiyksikköä (90P) suhteessa PNEC:iin (suhdeluku PEC/PNEC < 1, arviointi EU:n riskinarvioinnin periaatteiden mukaan). Päivitettyjen raportointien tiedot siis osoittavat, että sinkki ei aiheuta mitään vaaraa EU:n vesistöissä ja että riskinarviointi ei luo perustaa sinkin luokitteluun prioriteettiaineeksi direktiivin 200/60/EY mukaisesti.

Mitkä ovat syyt, joiden perusteella sinkki on sisällytetty aineluetteloon, jonka uudelleentarkastelua harkitaan prioriteettiaineiden luettelon osalta vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyen?

(1)EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.
(2)EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Kysymyksen alkukieli: ROEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö