Parlamentin kysymys - E-3240/2010Parlamentin kysymys
E-3240/2010

  D-vitamiinin puutteen torjunta

  KIRJALLINEN KYSYMYS E-3240/10
  esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE)
  komissiolle

  D-vitamiinin puute on erittäin tärkeä terveydellinen ongelma, sillä D‑vitamiinin alhainen taso lisää riskiä sairastua seuraaviin sairauksiin: osteoporoosi, sydänsairaudet, tuberkuloosi, eräät syöpätyypit, diabetes, hampaanvierustulehdus, MS-tauti, krooninen väsymys, depressio, lihasvoiman heikkeneminen ja rasvakudoksen kasvaminen. Arvioidaan, että yli 50 prosenttia aikuisista kärsii D-vitamiinin puutteesta, ja eräissä jäsenvaltioissa (Espanja ja Itä-Euroopan valtiot verrattuna Pohjois-Euroopan valtioihin[1]) on todettu osuuden olevan eurooppalaista keskitasoa korkeampi.

  Tähän ilmiöön on monia syitä, jotka vaihtelevat ihmisten maantieteellisestä sijainnista, iästä ja auringolle altistumisesta ravintoon, ja yhteisen politiikan täytyy ottaa huomioon näiden tekijöiden monimuotoisuus tehokkaan ratkaisun löytämiseksi. Yleensä tämän ongelmaan on esitetty ratkaisuna D-vitamiinin lisääminen farmaseuttisiin tuotteisiin tai elintarvikkeisiin[2].

  Sen ohella että D-vitamiinille säädettäisiin minimi- ja maksimimäärät elintarvikkeiden lisäaineissa, suunnitteleeko komissio ehdotusta EU:n laajuisista yhtenäisistä poliitikoista sen puutteen vähentämiseksi, joilla puututtaisiin myös muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat tämän puutteen syntyyn?

  EYVL C 138 E, 07/05/2011