Parlamentsfråga - E-3240/2010Parlamentsfråga
E-3240/2010

  Kampen mot D-vitaminbrist

  SKRIFTLIG FRÅGA E-3240/10
  från Elena Oana Antonescu (PPE)
  till kommissionen

  D-vitaminbrist är ett oerhört viktigt hälsoproblem eftersom en låg nivå av vitamin D kan öka risken för sjukdomar som benskörhet, hjärtsjukdomar, tuberkulos, vissa typer av cancer, diabetes, tandlossning, multipel skleros, kronisk trötthet, depression, muskelsvaghet och ökad fettvävnad. Undersökningar visar att mer än 50 procent av alla vuxna lider av D‑vitaminbrist. I vissa medlemsstater är siffrorna högre än genomsnittet i Europa (Spanien och de östeuropeiska länderna jämfört med de nordeuropeiska länderna[1]).

  Det finns flera orsaker till problemet, bland annat geografiskt område, ålder, exponering för solljus samt kost. Vid utformningen av en integrerad politik bör man ta hänsyn till dessa många olika faktorer för att kunna ta itu med problemet på ett effektivt sätt. Rent generellt försöker man lösa problemet genom tillskott av vitamin D[2] med hjälp av läkemedel eller vitamintillskott.

  Utöver införandet av lägsta- och högstanivåer för kosttillskott är det viktigt att även granska andra faktorer som bidrar till D‑vitaminbrist. Kommer kommissionen att lägga fram förslag på harmoniserade åtgärder på EU-nivå med denna målsättning?

  EGT C 138 E, 07/05/2011