Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 26kWORD 39k
10. maj 2010
E-3296/10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3296/10
af Elena Oana Antonescu (PPE)
til Kommissionen

 Om: Beskyttelse af mennesker mod støjforurening
 Skriftlig besvarelse 

Ifølge Kommissionens nylige undersøgelser har støjforurening skadelige virkninger for helbredet og menneskers kognitive evner. EU's borgere har derfor brug for en bedre lydhygiejne og en solid uddannelse i den retning. EU's seneste støjdirektiv (2002/49/EF(1)) stammer fra 2002. Siden har Kommissionen igangsat flere programmer og undersøgelser såsom HYENA, HEARTS og PINCH, hvori det henstilles at træffe en række foranstaltninger på EU-plan og nationalt og lokalt plan. Nærmere bestemt henstilles det i PINCH, at der ved fysisk planlægning af bygninger tages hensyn til udsættelse for støj og defineres en række indikatorer for de maksimalt acceptable støjniveauer om morgenen, om aftenen og om natten i boligområder, at skoler bygges efter akustiske normer, der hindrer, at elever og studerende distraheres, og at spil også mærkes med lydniveau.

Har Kommissionen til hensigt at vedtage et nyt direktiv om vurdering og forvaltning af ekstern støj, når den ved, at en indarbejdelse i EU-lovgivningen af henstillingerne fra ovennævnte undersøgelser vil kunne forbedre livskvaliteten og opretholde en god hørelse i befolkningen?

(1)EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12.

Forespørgslens originalsprog: ROEFT C 138 E af 07/05/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik