Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 30kWORD 41k
10 Μαΐου 2010
E-3296/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3296/10
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Προστασία των ατόμων από την ηχορρύπανση
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με μελέτες που διεξήγαγε πρόσφατα η Επιτροπή, η ηχορρύπανση έχει ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη από καλύτερη υγιεινή όσον αφορά τον θόρυβο και από σχετική εμπεριστατωμένη κατάρτιση. Η τελευταία οδηγία της ΕΕ σχετικά με τον θόρυβο (2002/49/ΕΚ(1)) χρονολογείται από το 2002. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει πολλά προγράμματα και μελέτες, όπως τις HYENA, HEARTS και PINCH, που προτείνουν μια σειρά μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη PINCH συνιστά ο χωροταξικός σχεδιασμός των κτιρίων να λαμβάνει υπόψη του την έκθεση στον θόρυβο και να καθορίζει δείκτες του μέγιστου επιπέδου θορύβου ο οποίος είναι αποδεκτός το πρωί, το βράδυ και τη νύχτα σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες, τα σχολεία να κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές ακουστικής οι οποίες να μην επιτρέπουν να αποσπάται η προσοχή των μαθητών και των σπουδαστών και τα παιχνίδια να φέρουν ετικέτα η οποία αναφέρει επίσης το ηχητικό τους επίπεδο.

Δεδομένου ότι η συμπερίληψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία των συστάσεων που προέρχονται από τις προαναφερθείσες μελέτες ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να διατηρήσει την καλή υγεία στο επίπεδο της ακοής, προτίθεται η Επιτροπή να εγκρίνει μια νέα οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου;

(1)ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου