Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 24kWORD 40k
10. toukokuuta 2010
E-3296/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-3296/10
esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE)
komissiolle

 Aihe: Ihmisten suojeleminen melusaasteilta
 Kirjallinen vastaus 

Melusaasteella on komission jonkin aikaa sitten toteuttamien tutkimusten mukaan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja kognitiivisiin kykyihin. Eurooppalaiset tarvitsevat parempaa melunhallintaa ja koulutusta tähän tarkoitukseen. Viimeisin melua koskeva EU:n säädös on vuonna 2002 annettu direktiivi 2002/49/EY(1). Sen jälkeen komissio on käynnistänyt joukon ohjelmia ja hankkeita kuten HYENA, HEARTS ja PINCH. Näiden hankkeiden yhteydessä on laadittu suositeltavia toimenpiteitä sekä EU:n tasolla että kansallisella ja paikallisella tasolla. PINCH-hankkeen yhteydessä suositellaan erityisesti, että rakennukset suunniteltaisiin tilallisesti huomioimalla myös melulle altistuminen ja että asuinalueille asennettaisiin kyltit osoittamaan sallitun melun enimmäismäärä aamuisin, iltaisin ja öisin. Lisäksi suositellaan, että koulujen rakentamisessa otettaisiin huomioon akustinen suunnittelu, jottei oppilaita ja opiskelijoita häirittäisi työssään, ja että leluissa olisi melua koskevat merkinnät.

Kun otetaan huomioon, että tutkimusten perusteella tehtyjen suositusten sisällyttäminen EU:n lainsäädäntöön voisi parantaa kansalaisten elämänlaatua ja ehkäistä kuulo-ongelmia, aikooko komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, joka koskisi ympäristömelun arviointia ja hallintaa?

(1)EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.

Kysymyksen alkukieli: ROEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö