Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 25kWORD 40k
10 mei 2010
E-3296/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3296/10
van Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: Bescherming van de mens tegen geluidsoverlast
 Schriftelijk antwoord 

Geluidsoverlast heeft, volgens de recentelijk door de Commissie uitgevoerde studies, negatieve effecten op de gezondheid en de cognitieve vermogens van de mens. Europeanen hebben daarom behoefte aan betere beheersing van lawaai en solide voorlichting in dit verband. De laatste EU-Richtlijn (2002/49/EG)(1) op het gebied van lawaai dateert uit 2002. Sindsdien heeft de Commissie een reeks programma's en onderzoeken verricht, zoals HYENA, HEARTS en PINCH. Deze studies bevelen een reeks maatregelen aan die op EU-, nationaal en lokaal niveau moeten worden genomen. In het bijzonder beveelt PINCH aan om bij de ruimtelijke planning van gebouwen ook rekening te houden met de blootstelling aan lawaai, om in alle woongebieden borden te plaatsen met het maximaal toegestane niveau van lawaai 's morgens, 's avonds en 's nachts, om bij de bouw van scholen rekening te houden met de akoestiek, zodat leerlingen en studenten niet worden afgeleid, en om speelgoed ook te etiketteren, afhankelijk van het lawaai dat het produceert.

Is de Commissie, gezien het feit dat de invoering in de Europese wetgeving van de in de uitgevoerde studies gedane aanbevelingen kan bijdragen aan verbetering van de levenskwaliteit en behoud van een goed gehoor, van plan een nieuwe richtlijn aan te nemen op het gebied van evaluatie en beheersing van omgevingslawaai?

(1)PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid