Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 23kWORD 39k
10. toukokuuta 2010
E-3329/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-3329/10
esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (PPE)
komissiolle

 Aihe: Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen susien salametsästyksen suitsimiseksi Suomessa
 Kirjallinen vastaus 

Uhanalaisten susien määrä Suomessa vähenee edelleen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on päivittänyt arvionsa Suomen susien määrästä. Susikanta on RTKL:n mukaan laskenut niinkin alas kuin 150–160 yksilöön, kun vielä viime vuonna susia arvioitiin olevan yli 200 yksilöä. Kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana susikanta on pienentynyt lähes sadalla yksilöllä.

RTKL toteaa, että kannan romahduksen syynä on edelleen yksinomaan salametsästys. Kannan taantumasta voi siis päätellä salametsästyksen vain lisääntyneen. Tämä kehitys on jatkunut, vaikka komissio ja myös suomalaiset luonnonsuojelujärjestöt ovat moneen otteeseen vaatineet tehostamaan toimia salametsästystä vastaan. Valtaosa metsästysrikoksista jää Suomessa selvittämättä ja määrätyt rangaistukset ovat lieviä.

Komissio vastasi 15.7.2009 jättämäämme kirjalliseen kysymykseen E‑3765/09 olevansa tyytymätön Suomen susikannan kehitykseen, seuraavansa tilannetta tarkkaan ja ryhtyvänsä epäröimättä tarvittaviin oikeudellisiin toimiin, mikäli tilanne ei näytä paranevan.

Katsooko komissio uusimpien tietojen valossa tarpeelliseksi ryhtyä oikeudellisiin toimiin Suomen susikannan pelastamiseksi?

 EYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö