Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3428/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3428/2010

  Nedsættelse af saltforbruget med henblik på at bekæmpe forhøjet blodtryk og medfølgende hjerte-kar-sygdomme

  SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3428/10
  af Elena Oana Antonescu (PPE)
  til Kommissionen

  Det Europæiske Kardiologiske Selskab anbefaler et maksimalt dagligt saltindtag på fem gram. Epidemiologiske undersøgelser har vist, at et højt forbrug af salt får blodtrykket til at stige og øger forekomsten af forhøjet blodtryk. I henhold til en nylig undersøgelse[1] ville en nedsættelse af det daglige saltforbrug med tre gram få antallet af hjertesygdomme til at falde med 120 000, antallet af slagtilfælde med 64 000 og antallet af blodpropper i hjertet med 100 000. Ifølge disse beregninger ville en nedsættelse af det daglige saltforbrug med tre gram have den samme indvirkning på faldet af hjerteproblemer som en nedsættelse af tobaksforbruget med 50 % eller en nedsættelse af overvægtige voksnes BMI med 5 %. Desuden kunne denne type forebyggelse gøre det muligt at nedsætte sundhedsudgifterne med mere end 18 mia. EUR.

  En nylig analyse af andre undersøgelser, som er blevet gennemført de sidste 40 år[2], bekræfter, at et højt saltforbrug er forbundet med en væsentlig forhøjelse af risikoen for hjerte-kar-tilfælde og hjertesygdomme.

  I øjeblikket overstiger det gennemsnitlige forbrug af salt pr. person 10 gram om dagen i visse EU‑medlemslande i henhold til en undersøgelse foretaget i nogle lande.

  1. Hvilket initiativ vil Kommissionen tage for at oplyse forbrugerne om de risici, de udsætter sig for ved at indtage for meget salt? Har Kommissionen til hensigt at udarbejde et forslag til henstilling til medlemsstaterne om definitionen på et harmoniseret niveau for daglige saltdoser i EU?

  2. Kommissionen har forpligtet sig til at udarbejde særlige ernæringsprofiler, som fødevareprodukterne skal overholde for at gøre brug af nærings- og helbredsangivelser. Hvor langt er dette forslag nået, og hvad agter Kommissionen at gøre, for at salt indgår deri?

  EFT C 138 E af 07/05/2011