Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 27k
14 maj 2010
E-3428/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-3428/10
från Elena Oana Antonescu (PPE)
till kommissionen

 Angående: Minskning av saltkonsumtionen för att bekämpa hypertoni och därtill hörande hjärt-kärlsjukdomar
 Skriftligt svar 

Det europeiska kardiologiförbundet rekommenderar att det dagliga saltintaget inte ska överstiga 5 gram. Epidemiologiska studier bekräftar att ett högre saltintag bidrar till ökat blodtryck och förekomsten av hypertoni. En färsk studie(1) visar att en minskning av det dagliga saltintaget med 3 gram gör det möjligt att reducera antalet fall av hjärtsjukdom med 120 000, antalet fall av stroke med 64 000 och antalet fall av hjärtinfarkt med 100 000. Enligt dessa beräkningar skulle en reducering av det dagliga saltintaget med 3 gram ha samma effekt på hjärtrelaterade besvär som en halvering av tobaksmissbruket eller en minskning med 5 procent av kroppsmasseindexet hos vuxna överviktiga. Den här typen av förebyggande åtgärd skulle dessutom kunna sänka utgifterna inom hälso- och sjukvården med mer än 18 miljarder euro.

En ny analys av studier som genomförts under de senaste 40 åren(2) bekräftar att ett för högt intag av salt är förknippat med en väsentligt ökad risk för hjärt-kärlhändelser och hjärtsjukdomar.

Enligt en studie i flera länder inom EU ligger det genomsnittliga dagliga saltintaget på drygt 10 gram i vissa EU-medlemsländer.

1. Vad tänker kommissionen göra för att informera konsumenterna om riskerna med ett för högt saltintag? Planerar kommissionen att utarbeta ett förslag till rekommendation till medlemsstaterna när det gäller att fastställa en harmoniserad nivå för dagligt saltintag i EU?

2. Kommissionen har åtagit sig att utarbeta särskilda näringsprofiler som livsmedelsproducenterna måste följa för att få använda sig av närings- och hälsopåståenden. Hur långt har detta förslag kommit och vad tänker kommissionen göra för att det även ska omfatta salt?

(1)Bibbins-Domingo K, Glenn CC, Coxson PG m.fl. Projected Effect of Dietary Salt Reductions on Future Cardiovascular Disease, New Engl J Med., volym 362:590–599, februari, nummer 7.
(2)Pasquale Strazzullo, Lanfranco D'Elia, Ngianga-Bakwin Kandala och Francesco P. Cappuccio. Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective studies. British Medical Journal, 2009;339:b4567, DOI: 10.1136/bmj.b4567.

Frågans originalspråk: ROEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy