Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 40k
25. toukokuuta 2010
E-3573/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys E-3573/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Zbigniew Ziobro (ECR) , Mirosław Piotrowski (ECR) , Konrad Szymański (ECR) ja Jacek Olgierd Kurski (ECR)

 Aihe: Kuljettajien työaikajärjestelyt Euroopan unionissa
 Kirjallinen vastaus 

Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta antoi 28. huhtikuuta 2010 tukensa uudistetulle direktiiville 2002/15/EY(1) maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä. Itsenäiset kuljettajat säilyvät työaikadirektiivin puitteissa, kuten kuljetusyritysten palveluksessa olevat kuljettajat.

Tämä aiheuttaa pk-yritysten ja suurten ammattikuljettajia palkkaavien yritysten väliseen kilpailuun epätasapainoa sekä häiritsee pienyritysten ja yksittäisten ammatinharjoittajien työrytmiä, kun harjoitettu elinkeinotoiminta vaatii samalla muitakin toimia kuin varsinaisten kuljetustoimeksiantojen suorittamista.

Haluaisin siksi kysyä, aikooko Euroopan komissio puuttua siihen, että direktiivin määräyksiin ei tehdä ehdotettuja poikkeuksia itsenäisten kuljettajien osalta?

(1)EYVL L 80, 23.3.2002, s. 19.

Kysymyksen alkukieli: PLEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö