Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 36kWORD 40k
25. toukokuuta 2010
E-3612/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys E-3612/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Aihe: Kroonisten sairauksien aiheuttaman taakan vähentäminen kannustamalla potilaita osallistumaan oman sairauden hoitoon
 Kirjallinen vastaus 

Krooniset sairaudet ovat yksi tämän vuosisadan kaikkein suurimmista haasteista yhteiskunnalle ja terveydenhoitojärjestelmille. Maailman terveysjärjestön mukaan krooniset sairaudet muodostavat kaikkein suurimman sairauksien aiheuttaman taakan Euroopassa, ja vuonna 2005 86 prosenttia kuolemista johtui kroonisista sairauksista (77 prosenttia sairauksien aiheuttamasta taakasta tänä vuonna).

Useat näistä sairauksista ovat potilaiden itse hoidettavissa. Potilaat voidaan kouluttaa muuttamaan käyttäytymistään, valvomaan itse sairauden tai ratkaisevien oireiden kehittymistä ja toimimaan terveydentilan parantamiseksi silloin, kun hoitohenkilökunnan asiaan puuttuminen tai apu ei ole välttämätöntä. Näin voidaan vähentää potilaan riippuvuutta terveydenhoitojärjestelmästä ja vähentää kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden hoidosta koituvia kustannuksia. Sairauksien ennaltaehkäisyn ja itsehoidon sisällyttäminen kansallisiin ja EU:n tason politiikkoihin voisi auttaa näiden sairauksien aiheuttaman taakan vähentämisessä tulevaisuudessa.

Kuuluvatko sairauksien itsehoito ja potilaiden kannustaminen itsehoitoon komission lainsäädännöllisen ohjelman prioriteetteihin tulevalla kaudella? Mitä suosituksia komissio suunnittelee antavansa kroonisten sairauksien aiheuttaman taakan pienentämiseksi EU:n tasolla, ja miten tehokkaita se arvelee suositusten olevan? Onko komissiolla arviota siitä, miten jäsenvaltiot ratkaisevat näitä ongelmia kansallisissa suunnitelmissaan? Uskooko se, että jäsenvaltioiden lähestymistavoille olisi tarpeellista määrittää parhaat vaihtoehdot yhdenmukaistetun lähestymistavan kautta?

Kysymyksen alkukieli: ROEYVL C 170 E, 10/06/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö