Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 40k
25 mei 2010
E-3612/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-3612/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Betreft: Reductie van de belasting door chronische ziekten door patiënten een actieve rol te geven bij de behandeling van hun eigen ziekte
 Schriftelijk antwoord 

Chronische ziekten zijn een van de grootste uitdagingen van deze eeuw voor de samenleving en voor de zorgstelsels. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen chronische ziekten op dit moment de grootste sterftelast in Europa. In 2005 werd 86 procent van de sterfgevallen door deze ziekten veroorzaakt (77 procent van de sterftelast in hetzelfde jaar).

Veel van deze ziekten kunnen door de patiënten zelf behandeld worden. Patiënten kunnen worden getraind hun levensstijl te veranderen, zelf de ontwikkeling van hun ziekte of een aantal vitale functies in de gaten te houden, en zelf maatregelen nemen ter verbetering van hun gezondheidstoestand, indien medische interventie of assistentie niet noodzakelijk is. Op deze manier kan de afhankelijkheid van het zorgstelsel worden verminderd en kunnen daarmee de behandelkosten van patiënten met chronische ziekten worden teruggebracht. Het integreren van preventie en zelfzorg in beleid op nationaal en gemeenschapsniveau kan in de toekomst bijdragen aan een vermindering van de last van deze ziekten.

Zijn zelfzorg en de verzelfstandiging van patiënten prioriteiten van de Commissie in haar regelgevingsprogramma voor de komende periode? Welke aanbevelingen wil de Commissie doen om bij te dragen aan het verminderen van de last door chronische ziekten op gemeenschapsniveau, en wat is daarvan de geschatte effectiviteit? Heeft de Commissie een evaluatie van de wijze waarop lidstaten met dit probleem omgaan in nationale plannen? Is de Commissie van mening dat het noodzakelijk is om optimalisatiemodellen te creëren voor de aanpak op nationaal niveau, door middel van een geharmoniseerde benadering?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 170 E van 10/06/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid