Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 24k
25 maj 2010
E-3612/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-3612/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Angående: Minskad vårdbelastning pga. kroniska sjukdomar genom att patienten medverkar i den egna vården
 Skriftligt svar 

Kroniska sjukdomar är en av seklets största utmaningar för samhället och för hälso- och sjukvårdssystemen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) står de kroniska sjukdomarna för den största delen av vårdinsatserna i Europa. År 2005 var de orsaken till 86 procent av dödsfallen (77 procent av vårdinsatserna under det året).

Många av dessa sjukdomar kan behandlas av patienterna själva. De kan få upplysning och ändra sina vanor, övervaka utvecklingen av sin sjukdom eller av vissa viktiga sjukdomstecken och själva verka för att förbättra sitt hälsotillstånd i de fall då ingripande eller hjälp från sjukvården inte är nödvändigt. Därigenom är det möjligt att begränsa patientens beroende av hälso- och sjukvårdssystemet och minska kostnaderna för behandling av kroniska sjukdomar. Om förebyggande och egenvård av sjukdomar integrerades i den nationella politiken och gemenskapspolitiken skulle vårdbelastningen för dessa sjukdomar kunna minskas i framtiden.

Hör egenvård och patientmedverkan till de prioriteringar som kommissionen har fastställt för sitt lagstiftningsprogram för den kommande perioden? Vilka rekommendationer planerar kommissionen för att bidra till att minska den belastning som de kroniska sjukdomarna innebär på unionsnivå, och vilket genomslag kan sådana rekommendationer få? Har kommissionen utvärderat hur medlemsstaterna hanterar problemen på nationell nivå? Anser kommissionen att optimeringsmodeller för nationell praxis bör utformas så att ett harmoniserat tillvägagångssätt kan uppnås?

Frågans originalspråk: ROEGT C 170 E, 10/06/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy