Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3631/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3631/2010

Lovforslag om aflivning af hunde

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3631/10
af Daciana Octavia Sârbu (S&D)
til Kommissionen

I sidste uge fremsatte præfekten af Bukarest et lovforslag for parlamentet om aflivning af omstrejfende hunde, en foranstaltning, som ville koste ca. 100 000 EUR. Begrundelsen for denne foranstaltning skulle være, at det er mindre omkostningskrævende end at holde omstrejfende dyr i dyrehjem eller sterilisere dem.

Lovforslaget ville også begrænse mulighederne for at adoptere hunde, idet uafhentede hunde automatisk ville blive aflivet efter syv dage.

Det alvorlige problem vedrørende omstrejfende hunde i Bukarest er kommet ud af kontrol, fordi myndighederne ikke har handlet tilstrækkelig hurtigt ved at gennemføre et steriliseringsprogram for omstrejfende hunde, som nu udgør en trussel for folkesundheden og sikkerheden.

Men den løsning, der nu foreslås, har givet anledning til en bølge af protester i Rumænien og andre EU‑medlemsstater.

På baggrund heraf stilles følgende spørgsmål:

EFT C 170 E af 10/06/2011