Pytanie poselskie - E-3986/2010Pytanie poselskie
E-3986/2010

Niezgodność duńskiego podatku rejestracyjnego z prawem unijnym oraz kontrowersyjne praktyki administracji skarbowej SKAT

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-3986/2010
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Konrad Szymański (ECR)

Obywatele polscy tymczasowo zamieszkali w Danii informują o nadmiernie wysokich podatkach rejestracyjnych od samochodów osobowych, które ograniczają ich prawa wynikające ze swobód traktatowych. Podatki rejestracyjne w wysokości do 180 % wartości samochodu spełniają nie tylko funkcję fiskalną, ale są przede wszystkim administracyjnym ograniczeniem swobody przemieszczania się i świadczenia usług. Obywatele skarżą się także na sposób, w jaki odbierane są im auta. Osoby pozostawiane są z bagażami bez możliwości transportu na autostradzie w drodze z Polski do Danii. Nieproporcjonalnie krótki jest też termin na rejestrację samochodu po wjeździe do kraju (14 dni).

Zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach przeciwko Danii, które dotyczą podobnej materii, zgodność podatku z postanowieniami traktatu jest zależna od jego wysokości i sposobu stosowania (Pkt. 16, wyrok w sprawie C‑138/04), a także zgodność podatku z prawem nie oznacza, że nie ogranicza on swobodnego przepływu pracowników z naruszeniem Art. 39 TWE/45 TFUE, (Pkt. 73, C‑464/02).

W 2005 r. Komisja przedstawiła projekt dyrektywy wprowadzającej zharmonizowane zasady opodatkowania samochodów osobowych w Unii Europejskiej, co potwierdza zamiar Komisji usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w tym sektorze.

W związku z wymienionymi faktami, pragnę zapytać:

Czy Komisja dostrzega problem nieproporcjonalnej wysokości podatku rejestracyjnego w Danii?

Jakie środki zostaną podjęte w celu zapewnienia, iż obecny podatek oraz praktyki administracji skarbowej SKAT są zgodne z prawem unijnym?

Jakie działania podejmie Komisja, aby wpłynąć na wspomniane praktyki SKAT i ułatwić obywatelom innych krajów UE, w tym Polski, korzystanie z unijnych swobód zagwarantowanych traktatowo, przede wszystkim swobody przepływu osób oraz swobody świadczenia usług?

Czy Komisja podejmie działania mające na celu ustalenie przyczyn kontrowersyjnych praktyk SKAT, w celu wykluczenia związanych z nimi podejrzeń o dyskryminację obywateli polskich w Danii?

Dz.U. C 170 E z 10/06/2011