Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 40k
18. kesäkuuta 2010
E-4508/2010
Kirjallisesti vastattava kysymys E-4508/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Aihe: Yhtenäinen lähestymistapa biologisen monimuotoisuuden vähenemisen hidastamiseksi Euroopan unionin ekosysteemeissä
 Kirjallinen vastaus 

WWF:n tuore arvio osoittaa, että biodiversiteetti-indeksi, jolla valvotaan 1 313 selkärankaisen lajin kantoja, on laskenut viimeisten 40 vuoden aikana 30 prosenttia. ”Living Planet Report 2008” -raportin johtopäätös on, että käynnissä on ihmishistoriassa ennenkokematon luonnon ekosysteemien pilaantuminen.

Tiedonannossaan ”Väliarviointi biologista monimuotoisuutta koskevan EY:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta” (KOM(2008)0864) komissio tunnusti, että sen tavoite pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2010 mennessä ei toteudu. Tämän tappion huomioon ottaen haluan esittää komissiolle seuraavat kysymykset:

1. Kun huomioidaan tämänhetkiset taloudelliset olosuhteet, joissa sekä lukuisat jäsenvaltiot että Euroopan unioni päättävät leikata kustannuksia, mikä rajoittaa mahdollisuuksia varata lisärahoitusta biologisen moninaisuuden vähenemisen vastaisiin toimenpiteisiin, suunnitteleeko komissio yhteisön tasoiseen budjettiin investointien priorisoinnin minimiperiaatteen käyttöönottoa, jossa huomioitaisiin biologisen moninaisuuden ulottuvuus rohkaisemalla investointeja, joilla on positiivinen vaikutus ekosysteemeihin ja vähentämällä niitä, joilla on negatiivinen vaikutus?
2. Mitä komissio on tehnyt biologisen moninaisuuden säilyttämisen ulottuvuuden sisällyttämiseksi muihin unionin poliitikkoihin, erityisesti yhteiseen maatalouspolitiikkaan, kalastuspolitiikkaan, metsäpolitiikkaan, tutkimuspolitiikkaan, alueellisen koheesion politiikkaan ja matkailupolitiikkaan? Mihin komissio aikoo ryhtyä biologisen moninaisuuden säilyttämisen ulottuvuuden sisällyttämiseksi lainsäädäntöihin, jotka koskevat niitä tuotteita ja liiketoimia, jotka voivat vahingoittaa ekosysteemejä suoraan?
3. Mikä on komission näkökanta biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen foorumin (IPBES) perustamisesta UNEP:n suojelukseen ja tuleeko komissio tukemaan tämän projektin toteuttamishankkeita?

Kysymyksen alkukieli: ROEYVL C 170 E, 10/06/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö