Întrebare parlamentară - E-4508/2010Întrebare parlamentară
E-4508/2010

O abordare integrată pentru reducerea pierderii de biodiversitate în ecosistemele din UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-4508/2010
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Elena Oana Antonescu (PPE)

O estimare recentă a WWF arată că indicele biodiversității, care monitorizează populațiile a 1313 de specii vertebrate, a scăzut în ultimii 40 de ani cu 30%. Concluzia raportului „Living Planet Report 2008” este că ecosistemele naturale se află într-un proces de degradare fără precedent în istoria umană.

În comunicarea sa „O evaluare intermediară a implementării planului de acțiune comunitar pentru biodiversitate” (COM(2008)0864), Comisia a recunoscut că obiectivul său de stopare a pierderii de biodiversitate până în 2010 nu va fi îndeplinit. Dat fiind acest eșec, adresez următoarele întrebări Comisiei:

JO C 170 E din 10/06/2011