Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 43kWORD 43k
18 iunie 2010
E-4508/2010
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-4508/2010
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Subiect: O abordare integrată pentru reducerea pierderii de biodiversitate în ecosistemele din UE
 Răspuns scris 

O estimare recentă a WWF arată că indicele biodiversității, care monitorizează populațiile a 1313 de specii vertebrate, a scăzut în ultimii 40 de ani cu 30%. Concluzia raportului „Living Planet Report 2008” este că ecosistemele naturale se află într-un proces de degradare fără precedent în istoria umană.

În comunicarea sa „O evaluare intermediară a implementării planului de acțiune comunitar pentru biodiversitate” (COM(2008)0864), Comisia a recunoscut că obiectivul său de stopare a pierderii de biodiversitate până în 2010 nu va fi îndeplinit. Dat fiind acest eșec, adresez următoarele întrebări Comisiei:

1. Având în vedere condițiile actuale economice în care, atât în numeroase state membre, cât și la nivel de Uniune se impun reduceri de cheltuieli care constrâng posibilitățile de a face alocări suplimentare pentru măsuri de combatere a pierderii de biodiversitate, are Comisia în vedere aplicarea unui principiu minim de prioritizare a investițiilor la nivelul bugetului Uniunii care să țină cont de dimensiunea biodiversității, prin care investițiile cu impact pozitiv asupra ecosistemelor să fie încurajate, iar cele cu impact negativ să fie reduse?
2. Ce a întreprins Comisia pentru integrarea dimensiunii de conservare a biodiversității în celelalte politici ale Uniunii, în special în politica agricolă comună, politica privind pescuitul, politica forestieră, politica privind cercetarea, politica privind coeziunea regională și cea privind turismul? Ce intenționează Comisia să întreprindă pentru integrarea dimensiunii de conservare a biodiversității în legislațiile care privesc acele produse și activități economice care pot afecta în mod direct ecosistemele?
3. Care este poziția Comisiei în privința înființării unei platforme interguvernamentale de politici în domeniul științei privind biodiversitatea și serviciile de ecosistem (IPBES) sub egida UNEP și va susține Comisia eforturile de realizare a acestui proiect?

 JO C 170 E din 10/06/2011
Aviz juridic - Politica de confidențialitate