Parlamentsfråga - E-4508/2010Parlamentsfråga
E-4508/2010

  En integrerad strategi för att minska förlusten av biologisk mångfald i EU:s ekosystem

  Frågor för skriftligt besvarande E-4508/2010
  till kommissionen
  Artikel 117 i arbetsordningen
  Elena Oana Antonescu (PPE)

  Enligt en beräkning som Världsnaturfonden nyligen gjorde på grundval av mätningar av populationerna av 1 313 arter av ryggradsdjur har indexet för biologisk mångfald minskat med 30 procent de senaste fyrtio åren. Slutsatsen av denna undersökning, som presenteras i ”Living Planet Report 2008”, är att de naturliga ekosystemen genomgår en nedbrytningsprocess som saknar motstycke i mänsklighetens historia.

  I sitt meddelande ”En halvtidsutvärdering av genomförandet av gemenskapens handlingsplan för biologisk mångfald” (KOM(2008)0864) medger kommissionen att man inte kommer att uppnå sitt mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald under 2010. Med tanke på detta misslyckande ställs följande frågor:

  EGT C 170 E, 10/06/2011