Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 39k
25 Ιουνίου 2010
E-4744/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-4744/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)

 Θέμα: Ασφάλιστρα υψηλού κινδύνου συναρτήσει της ιθαγένειας των ασφαλισμένων στην Ιταλία
 Γραπτή απάντηση 

Στη έκδοση της 31ης Μαΐου, η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» έγραφε ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες της χερσονήσου εφαρμόζουν ασφάλιστρα υψηλού κινδύνου συναρτήσει της ιθαγένειας των ασφαλισμένων. Ειδικότερα, τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων είναι ακριβότερα για τους πολίτες που προέρχονται από χώρες στις οποίες είναι έντονο το φαινόμενο της μετανάστευσης προς την Ιταλία, όπως η Ρουμανία.

Σύμφωνα με ιταλούς νομικούς, η εθνική νομοθεσία για τη μετανάστευση απαγορεύει ωστόσο τις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω ιθαγένειας.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει εάν η εν λόγω πρακτική διαφοροποίησης των ασφαλίστρων συναρτήσει της ιθαγένειας των ασφαλισμένων συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις διακρίσεις;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 191 E, 01/07/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου