Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 40kWORD 21k
25 juni 2010
E-4744/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-4744/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE)

 Angående: Olika försäkringspremier i Italien beroende på försäkringstagarens medborgarskap
 Skriftligt svar 

Den italienska tidningen La Repubblica rapporterade den 31 maj om att vissa av landets försäkringsbolag tillämpar premier som varierar beroende på försäkringstagarens medborgarskap. Så är t.ex. bilförsäkringspremier dyrare för medborgare i länder från vilka det sker en omfattande emigration till Italien, t.ex. Rumänien.

Enligt italienska jurister förbjuder emellertid den nationella invandringslagstiftningen diskriminering på grund av medborgarskap när det gäller tillgången till tjänster.

Skulle kommissionen kunna uppge om detta bruk med skilda försäkringspremier beroende på försäkringstagarens medborgarskap överensstämmer med EU:s diskrimineringslagstiftning?

Frågans originalspråk: ROEGT C 191 E, 01/07/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy