Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 42k
2 Ιουλίου 2010
E-5044/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-5044/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Theodoros Skylakakis (PPE)

 Θέμα: Αστική θερμική νησίδα
 Γραπτή απάντηση 

Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας αποτελεί σημαντική παράμετρο του αστικού μικροκλίματος, μετατρέποντας τα μεγάλα αστικά κέντρα σε σημειακές πηγές ρύπων και θερμότητας. Απορροφητικά υλικά όπως η άσφαλτος και το μπετόν καθώς και η αντίστοιχη συνεισφορά στην απορρόφηση θερμότητας από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, μετατρέπουν τα κτίρια και τα αυτοκίνητα σε «θερμοσυσσωρευτές» οι οποίοι εκλύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας τη θερμότητα την οποία έχουν απορροφήσει.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει μελετήσει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις αστικές περιοχές μέσω της σχέσης του μικροκλίματος με το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας;
2. Έχει μελετήσει την επίδραση του φαινομένου στην κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων από τη χρήση κλιματιστικών σε σχέση και με τους ρύπους που συνεισφέρουν οι οριακές μονάδες που εισέρχονται στα ηλεκτρικά συστήματα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου ;
3. Έχει μελετήσει τις επιπτώσεις του φαινομένου στη δημόσια υγεία καθώς και το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η μειωμένη παραγωγικότητα του πληθυσμού;
4. Έχει μελετήσει το σύνολο των εκπομπών CO2 οι οποίες οφείλονται στο φαινόμενο των θερμικών νησίδων;
5. Σκοπεύει να εντάξει το φαινόμενο αυτό στην ευρύτερη στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών αστικών κέντρων με παρόμοια χαρακτηριστικά, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο (π.χ. πώς το πράσινο στις πόλεις μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις του φαινομένου, προώθηση οικολογικής δόμησης, χρήση «κρύων»-reflective οικοδομικών υλικών σε κτήρια και δημόσιους χώρους, καλύτερος σχεδιασμός του αστικού ιστού, μείωση επιπτώσεων στην υγεία ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, περιορισμός της στάθμευσης στις οδούς, ευρύτερη χρήση των κλειστών χώρων στάθμευσης);

 ΕΕ C 191 E, 01/07/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου