Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-5044/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-5044/2010

Αστική θερμική νησίδα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-5044/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Theodoros Skylakakis (PPE)

Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας αποτελεί σημαντική παράμετρο του αστικού μικροκλίματος, μετατρέποντας τα μεγάλα αστικά κέντρα σε σημειακές πηγές ρύπων και θερμότητας. Απορροφητικά υλικά όπως η άσφαλτος και το μπετόν καθώς και η αντίστοιχη συνεισφορά στην απορρόφηση θερμότητας από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, μετατρέπουν τα κτίρια και τα αυτοκίνητα σε «θερμοσυσσωρευτές» οι οποίοι εκλύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας τη θερμότητα την οποία έχουν απορροφήσει.

Ερωτάται η Επιτροπή:

ΕΕ C 191 E, 01/07/2011