Parlementaire vraag - E-5044/2010Parlementaire vraag
E-5044/2010

Stedelijk warmte-eiland

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-5044/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Theodoros Skylakakis (PPE)

Het „warmte-eiland”, een verschijnsel dat zich met name voordoet in de stad, oefent grote invloed uit op het stedelijke microklimaat en maakt de grotere steden tot puntbronnen van verontreiniging en warmte. Absorberende materialen zoals asfalt en beton, en de absorptie van warmte door geparkeerde auto's zorgen ervoor dat gebouwen en auto's veranderen in „verwarmingstoestellen” die de overdag geabsorbeerde warmte 's nachts weer afgeven.

Kan de Commissie de volgende vragen beantwoorden:

PB C 191 E van 01/07/2011