Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 42k
8 juli 2010
E-5328/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-5328/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Jens Geier (S&D)

 Angående: Hundslädesport
 Skriftligt svar 

Med förordning (EU) nr 388/2010(1) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003(2) vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte har kommissionen handlat av omständigheternas nödtvång och med gott syfte, för att få slut på korruption, olaglig handel och brottsliga syften i samband med handeln med djur. Av dessa orsaker ter det sig förnuftigt att djuren inte längre anses som sällskapsdjur utan som handelsvara ifall det transporteras fler än fem sällskapsdjur i tredjeländer.

Den aktuella förordningen kommer emellertid att oavsiktligt drabba hundslädesporten och skapar då svåra problem vid transporten av djur i samband med sportevenemang. Hundslädesport utövas mestadels i snösäkra regioner, så att djuren ofta måste transporteras till tredjeländer och då rör det sig ofta om fler än fem djur. Under de aktuella omständigheterna blir det onödigt svårt eller ibland delvis omöjligt för dem som utövar sporten att sköta transporterna av sina djur.

Hur avser kommissionen ta hänsyn till undantag för djurtransporter som sker inför sportevenemang som ordnas av registrerade föreningar?

Kommer vi att få bestämmelser som möjliggör transporter över kortare tidsintervall av fler än fem sällskapsdjur?

Hur kan man garantera att förordningen följs i sådana fall att hundar måste transporteras från en ort där de uppträder till en annan, utan att dessemellan återvända till hemlandet? Finns det några särskilda bestämmelser för detta ändamål?

Hur kan man garantera att inte sportutövarna, i egenskap av ansvariga för hundarna, får vidkännas oskäliga kostnader för de undersökningar som krävs och för den elektroniska anmälan som måste göras i samband med dem?

Kommer vi att få sådana undantag att djuren inte behöver undersökas av en officiell veterinär i och med att de redan veterinärundersökts vid sportevenemanget?

(1)EUT L 114, 7.5.2010, s. 3.
(2)EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

Frågans originalspråk: DEEGT C 191 E, 01/07/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy