• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-5444/2010(ASW)Întrebare parlamentară
E-5444/2010(ASW)

Răspuns dat de dl Dalli în numele Comisiei

Comisia nu intenționează să propună noi norme precum cele menționate de distinsul membru.

Comisia îl invită pe distinsul membru să consulte răspunsurile la întrebările cu solicitare de răspuns scris E-4126/09 din partea domnului Higgins, respectiv 1249/10 din partea domnului Tarabella[1], în care a pus la dispoziție informații amănunțite privind cadrul juridic și standardele aplicabile pentru băncile solare, precum și privind acțiunile întreprinse de Comisie pentru sprijinirea punerii în aplicare în mod eficace a măsurilor de către autoritățile din statele membre.

JO C 191 E din 01/07/2011