Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 45kWORD 42k
13 Ιουλίου 2010
E-5444/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-5444/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Θέμα: Πρόληψη του καρκίνου του δέρματος χάρη στη θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων για τη χρήση εξοπλισμών μαυρίσματος
 Γραπτή απάντηση 

Η χρήση εξοπλισμών μαυρίσματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Όμως, οι επιχειρήσεις που προτείνουν αυτού του τύπου τους εξοπλισμούς δεν λαμβάνουν πάντα αρκετά μέτρα για να ενημερώσουν τους χρήστες ότι η έκθεση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες μπορεί να είναι επικίνδυνη για τα άτομα με ορισμένους τύπους δέρματος και με γενετικό ιστορικό.

Οι ρυθμίσεις που ισχύουν επί του παρόντος και οι όροι εφαρμογής τους αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της επικίνδυνης έκθεσης στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μιας μελέτης που διεξήχθη προσφάτως από την Επιτροπή σε δέκα κράτη μέλη(1).

Κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι σκόπιμο να υποβληθεί σύσταση για τη ρύθμιση των εν λόγω εξοπλισμών, ούτως ώστε να μην μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής, παρά μόνο μετά από εξέταση διενεργούμενη από εξειδικευμένο ιατρό;

(1)(http://ec.europa.eu/unitedkingdom/press/press_releases/2010/pr1011_en.htm).

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 191 E, 01/07/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου