Parlamentin kysymys - E-5444/2010Parlamentin kysymys
E-5444/2010

  Ihosyövän ehkäisy rusketuslaitteiden käytön tiukemmalla sääntelyllä

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-5444/2010
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Elena Oana Antonescu (PPE)

  Rusketuslaitteiden käyttö voi kasvattaa huomattavasti ihosyöpään sairastumisen riskiä.

  Lisäksi näitä palveluita tarjoavat eivät aina ryhdy riittäviin toimenpiteisiin, jotta kuluttajille tiedotettaisiin tai heitä varoitettaisiin siitä, että ultraviolettisäteille altistuminen voi olla vaarallista henkilöille, joilla on tietyn tyyppinen iho ja geneettinen alttius.

  Nykyiset yhteisön säännökset ja niiden täytäntöönpanotavat ovat osoittautuneet tehottomiksi vaaralliselle ultraviolettisäteilylle altistumisen ehkäisyssä, kun otetaan huomioon komission jokin aika sitten 10 jäsenvaltiossa toteuttaman tutkimuksen johtopäätökset[1].

  Katsooko komissio, että olisi sopivaa esittää suositusta näiden palveluiden sääntelemiseksi siten, että kuluttajat voisivat käyttää kyseisiä palveluita erikoislääkärin tekemien tutkimusten jälkeen?

  EYVL C 191 E, 01/07/2011