Parlamentsfråga - E-5444/2010Parlamentsfråga
E-5444/2010

Förebyggande av hudcancer genom en striktare reglering av användningen av solarieutrustning

Frågor för skriftligt besvarande E-5444/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)

Att sola i solarium kan medföra en väsentligt ökad risk för hudcancer.

De företag som erbjuder solarieutrustning vidtar emellertid inte alltid tillräckliga åtgärder för att informera användarna om att exponeringen för ultraviolett strålning kan vara farlig för personer med en viss hudtyp och genetisk bakgrund.

Nuvarande föreskrifter och tillämpningsvillkor för utrustningen har visat sig ineffektiva när det gäller att bekämpa den farliga exponeringen för ultraviolett strålning, vilket framkommit av slutsatserna i en studie som kommissionen nyligen genomfört i tio medlemsstater[1].

Anser kommissionen att det skulle vara lämpligt att föreslå en rekommendation i syfte att reglera denna typ av utrustning, så att konsumenter bara ska kunna använda den efter att ha genomgått en undersökning hos en specialistläkare?

EGT C 191 E, 01/07/2011