Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 42kWORD 41k
13 juli 2010
E-5477/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-5477/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Betreft: Voorstellen uit het groenboek van de Commissie betreffende de hervorming van de pensioenstelsels
 Schriftelijk antwoord 

Een aantal staten in de EU heeft een automatisch periodiek aanpassingsmechanisme geïntroduceerd voor de eigen pensioenstelsels. Deze mechanismen leggen een verband tussen de levensverwachting en het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een pensioen, de economische prestaties en de hoogte van de pensioenuitkeringen, en tussen de balans in het systeem van bepaling van de hoogte van uitkeringen en het afdrachtpercentage enerzijds en de indexering van de uitkeringen anderzijds.(1).

In het kader van de bijeenkomst van 17 juni van de commissarissen inzake pensioenen, heeft commissaris Rehn gezegd dat het huidige beleid van fiscale consolidatie onvoldoende is zonder begrotingshervormingen op middellange termijn, waarbij het grootste belang wordt gehecht aan het pensioenbeleid(2).

Tegen deze achtergrond heeft commissaris Rehn gezegd dat de bepalingen met betrekking tot de motivering en de legitimatie van de hogere pensioenleeftijd, zoals die zullen verschijnen in het groenboek dat de Commissie voorbereidt over dit thema, versterkt zouden kunnen worden met betrekking tot de automatische aanpassingsmechanismen.

Wat is het voorstel van de Commissie voor dit thema, en hoe wil de Commissie het Europees Parlement in de beginfase betrekken bij het debat over de hervorming van de pensioenstelsels?

(1)Volgens het rapport „Interim EPC-SPC Joint Report on Pensions” (blz. 19-20), gepubliceerd door de Commissie op 28 juni 2010.
(2)Volgens verslag SG/D1/JA/ge ARES(2010) 360763, CGP(2010)1 van het secretariaat-generaal van de Commissie, Directoraat D.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 191 E van 01/07/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid