Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 45kWORD 42k
22. července 2010
E-5654/2010
Otázka k písemnému zodpovězení E-5654/2010
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Zuzana Roithová (PPE)

 Předmět: Neprovedení práva na veřejné půjčování v Evropě
 Písemná odpověď 

Směrnice 92/100/EHS(1) o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (ve znění směrnice 2006/115/ES(2)) je důležitým krokem k důslednější harmonizaci autorského práva a práv s ním souvisejících v Evropě. Cílem směrnice je nalezení rovnováhy mezi jednotlivými právy a zájmy; zároveň se jedná o klíčové opatření upravující finanční kompenzaci autorů za půjčování jejich děl.

Komise v minulosti rozhodla o zahájení řízení pro porušení právních předpisů proti těm členským státům, které ve svých vnitrostátních právních předpisech neprovedly právo na veřejné půjčování. Provedení práva na veřejné půjčování bylo v návaznosti na tyto kroky Komise v řadě zemí dokončeno. Jelikož však Komise svou aktivitu v oblasti vymáhání práva na veřejné půjčování zastavila, nebylo v níže uvedených zemích v souvislosti s tím dosaženo žádného pokroku – Bulharsko, Kypr, Řecko, Malta, Polsko, Portugalsko a Rumunsko, tyto země právo na veřejné půjčování dosud neprovedly, což je zřejmý případ porušení právních předpisů EU.

Poté, co Komise ohlásila, že neučiní žádná další opatření, a žaloby proti několika státům stáhla, členské státy, které žádné kroky týkající se provedení práva na veřejné půjčování dosud neučinily, tak neučiní ani v brzké budoucnosti, neobnoví-li Komise své úsilí o zajištění dodržování směrnice 2006/115/ES.

1. Jaké kroky a opatření Komise přijme v souvislosti s porušováním právních předpisů EU některými členskými státy v podobě neprovedení práva na veřejné půjčování podle směrnice 92/100/EHS (2006/115/ES)?

2. Kdy Komise hodlá zahájit řízení pro porušení právních předpisů v této věci proti výše uvedeným členským státům?

3. Jaké jsou důvody toho, že se nepodařilo dokončit vnitřní trh v oblasti práva na veřejné půjčování, který by autorům zajistil spravedlivou finanční kompenzaci za půjčování jejich děl?

(1)Úř. věst. L 346, 27.11.1992, s. 61.
(2)Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: ENÚř. věst. C 191 E ze dne 01/07/2011
Právní upozornění - Ochrana soukromí