Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-5895/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-5895/2010

Solbeskyttelsescremer

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-5895/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Elena Oana Antonescu (PPE)

Fabrikanterne af solbeskyttelsescremer har i EU ret til at markedsføre produkter, der indeholder op til 27 kemiske beskyttelsesfiltre. I USA er antallet af disse kemiske beskyttelsesfiltre dog begrænset til 17, eftersom Food and Drug Administration (FDA), som er det amerikanske fødevare‑ og lægemiddelovervågningsorgan, ikke har tilladt alle de stoffer, der anvendes i cremer, som sælges i Europa. Det gælder navnlig for Mexoryl SX, Tinosorb M og S, Neo Heliopan AP, 4‑methylbenzilidene camphor og Uvinul T150.

Ifølge FDA's foreløbige undersøgelser kan solcremer, der er tilsat A-vitamin, desuden have en fotocancerogen virkning og dermed øge risikoen for hudkræft.

Har Kommissionen til hensigt at revidere lovgivningen om kosmetiske produkter for at skabe klarhed omkring den eventuelle farlighed af de 10 stoffer, der ikke er tilladt i lande, hvor forskningen er længere fremme end i Europa?

EFT C 216 E af 22/07/2011