Parlamentsfråga - E-5895/2010Parlamentsfråga
E-5895/2010

Solskyddskrämer

Frågor för skriftligt besvarande E-5895/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)

Tillverkarna av solskyddskräm har rätt att på EU-marknaden erbjuda produkter som innehåller upp till 27 skyddande kemikalier. I Förenta staterna är däremot antalet kemiska ämnen begränsat till 17 eftersom den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) inte har godkänt alla de ämnen som används i de krämer som säljs i Europa. Det är särskilt fallet när det gäller Mexoryl SX, Tinosorb M och S, Neo Heliopan AP, 4‑methylbenzylidene Camphor samt Uvinul T150.

Enligt preliminära FDA-undersökningar kan solkrämer med tillsatser av vitamin A ha en fotocancerogen effekt och således öka risken för hudcancer.

Planerar kommissionen en översyn av bestämmelserna om kosmetiska produkter för att klargöra den eventuella farligheten hos de tio produkter som inte godkänts i länder där forskningen har hunnit längre?

EGT C 216 E, 22/07/2011