Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
15. září 2010
E-5997/2010(ASW)
Odpověď Viviane Redingové jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-5997/2010

Pokud jde o první a pátou otázku vážené paní poslankyně, Komise by ráda poukázala na svou odpověď na písemnou otázku E-3422/10(1). Je třeba navíc poznamenat, že Stockholmský akční plán stanoví možný přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě(2). Problematiku podvodů, jež se týkají katalogů hospodářských subjektů, lze považovat za součást tohoto širšího přezkumu. Komise předloží v této souvislosti do konce roku 2011 sdělení, které vymezí a prozkoumá oblasti možné revize této směrnice. Sdělení bude zahrnovat důkladnou analýzu praktik katalogových firem, jež zohlední dostupné údaje o jejich aktivitách a obětech.

Pokud jde o další otázky vážené paní poslankyně, Komise může samozřejmě potvrdit, že mnoho katalogových firem má své sídlo mimo Evropskou unii. Komise prozkoumá možné uzavření dohod o spolupráci se třetími zeměmi, jak se uvádí v její odpovědi na usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (INI/2008/2126). Účelem jednání, jež v současné době probíhají na základě nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele(3), je usnadnit spolupráci s třetími zeměmi při vymáhání práva, a to v oblasti obchodních praktik vůči spotřebitelům. Komise vyhodnotí poznatky získané z uvedených zkušeností a posoudí, zda mohou být použity v rámci vztahů mezi firmami.

Komise bude pokračovat v činnostech zvyšujících povědomí a zaměřených na evropské podnikatelské organizace a obchodní sítě, jako je například Enterprise Europe Network. Je si vědoma různých iniciativ, jejichž cílem je šířit informace o podvodech v souvislosti s katalogy hospodářských subjektů. Žádné finanční prostředky na tyto aktivity však neposkytla.

(1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
(2)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP), Úř. věst. L 376, 27.12.2006.
(3)Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) Text s významem pro EHP, Úř. věst. L 364, 9.12.2004.

Úř. věst. C 216 E ze dne 22/07/2011
Právní upozornění - Ochrana soukromí