• CS - čeština
  • DE - Deutsch
  • EN - English
Parlamentní otázka - E-6003/2010(ASW)Parlamentní otázka
E-6003/2010(ASW)

Odpověď pana Barniera jménem Komise

Komise si je vědoma problémů týkajících se systémů ochrany certifikačních známek v EU, na které upozornili členové Parlamentu.

Komise má v úmyslu pečlivě prozkoumat způsoby řešení této situace a návrhy, které by v této oblasti mohly přicházet do úvahy. Tomuto tématu bude zejména věnována pozornost v rámci probíhající revize systému ochranných známek v Evropě.

Podle výsledků příslušného posouzení dopadu by mohla Komise rozhodnout o předložení návrhů týkajících se systémů ochrany certifikačních známek v roce 2011 nebo 2012 při příležitosti návrhu změn nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství[1] nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách[2].

Úř. věst. C 216 E ze dne 22/07/2011