Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 46kWORD 40k
26 juli 2010
E-6051/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-6051/2010
aan de Raad
Artikel 117 van het Reglement
Pino Arlacchi (ALDE) , Stanimir Ilchev (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Gianluca Susta (S&D) , Robert Rochefort (ALDE) , Alexandra Thein (ALDE) , Anne E. Jensen (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , Carl Haglund (ALDE) , Marielle De Sarnez (ALDE) , Niccolò Rinaldi (ALDE) , Luigi de Magistris (ALDE) , Vincenzo Iovine (ALDE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Mario Pirillo (S&D) en Andrea Cozzolino (S&D)

 Betreft: EU-geld naar Afghaanse opstandelingen
 Schriftelijk antwoord 

In Afghanistan heeft het Amerikaanse leger besloten het merendeel van zijn logistiek uit te besteden aan particuliere bedrijven, die op hun beurt de bescherming van militaire konvooien weer uitbesteed hebben aan plaatselijke, Afghaanse beveiligingsbedrijven. Dat heeft desastreuze gevolgen gehad: het besluit de toeleveringsketen voor het Amerikaanse leger in particuliere handen te leggen voedt afpersing en corruptie, want ten slotte krijgen krijgsheren, lokale maffiabazen en, uiteindelijk, Taliban-commandanten een aanzienlijk deel van de 2,2 tot 3 miljoen Amerikaanse dollar in handen die besteed wordt aan de militaire logistiek in Afghanistan. Dit bedrag is groter dan het geld dat de Taliban in handen krijgen door de „belasting” die ze heffen op de drugsteelt, die door de VN berekend wordt op 15 % van hun oorlogsbudget.

Protectiegeld en afpersing op elk niveau van de militaire toeleveringsketen vormen de belangrijkste financieringsbron voor de opstandelingen, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hilary Clinton, in december 2009 getuigde voor de Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen.

Omdat de militaire logistiek van de VS en de NAVO langs dezelfde lijnen lopen, zou het zomaar kunnen dat de Europese belastingbetalers uiteindelijk de Taliban financieren via dezelfde organisaties die geacht worden de Taliban te bestrijden. Daarom moeten de NAVO en alle coalitietroepen in Afghanistan terug naar een situatie waarin ze hun eigen militaire toeleveringsketen verzorgen.

Kan hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton licht werpen op dit probleem en ons meedelen wat de EU doet om de situatie te verbeteren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 216 E van 22/07/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid