Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 31kWORD 31k
24. listopadu 2010
E-6912/2010(ASW)
Odpověď Antonia Tajaniho jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-6912/2010

Projekt INDECT je výzkumný projekt financovaný v rámci tématu „Bezpečnost“ sedmého rámcového programu (7. RP). Právním základem tématu Bezpečnost je rozhodnutí Rady 2006/971/ES(1).

Projekt INDECT se zabývá nástroji pro monitorovací systém určený ke zjišťování bezpečnostních hrozeb, jako je například házení zejména nebezpečných předmětů (nožů, dělobuchů) na stadionech. Přestože má projekt povolení provozovat zkoušky na jednom stadionu v Polsku– (Baltic Arena), kde se možná v roce 2012 uskuteční fotbalové mistrovství Evropy, v této fázi se neplánuje, že by se zkoušky na tomto stadionu prováděly v průběhu tohoto šampionátu.

Komise by ráda poukázala na to, že projekt INDECT věnuje zvláštní pozornost etickým otázkám a před prováděním jakýchkoli zkoušek žádá o povolení. Komise by také ráda objasnila, že projekt INDECT potrvá 60 měsíců a skončí v prosinci 2013. Proto se v letech 2014 a 2015 žádné zkoušky nepředpokládají.

Ode dneška do roku 2013 proběhne v rámci projektu INDECT řada zkoušek. Za tímto účelem se INDECT obrátil například na regionální ředitelství policie v Gdaňsku, které zkoušení v rámci tohoto projektu povolilo. Nedávno také INDECT navázal partnerství s varšavským policejním monitorovacím střediskem za účelem provedení řady zkoušek. Podobné rozhovory probíhají s krakovskými orgány, jakož i s řadou dalších evropských měst.

Dále byly navázány styky s letištěm Gdaňsk-Rębiechowo a stadionem Baltic Arena s cílem provést některé zkoušky v těchto místech.

Hlavním účelem těchto zkoušek je vyvinout novou technologii pro automatické zjišťování hrozeb. Komise by ráda zdůraznila, že těchto zkoušek se účastní pouze osoby, které s účastí na nich vyjádřily písemný souhlas.

Další informace může pan najít na internetových stránkách projektu:

http://www.indect-project.eu/

V rámci projektu INDECT se nikdy nezpracovávají osobní údaje bez předchozího písemného souhlasu dotčených osob. Pokud se osobní údaje v průběhu projektu využívají, děje se tak na základě „informovaného souhlasu“ osob, které se zkoušek účastní. Projekt INDECT nepředává třetím stranám žádné osobní údaje zpracovávané v souvislosti s ním.

Koordinátor projektu INDECT jmenoval etickou komisi. Tato komise dohlíží na etické aspekty činností projektu. Zajišťuje striktní dodržování etických pravidel EU týkajících se soukromí, ochrany údajů, předcházení dvojímu použití atd.

Další informace může pan najít v části internetových stránek projektu, která je věnována etice: http://www.indect-project.eu/approach-to-ethical-issues

(1)Úř. věst. L 400/86, 30.12.2006.

Úř. věst. C 243 E ze dne 20/08/2011
Právní upozornění - Ochrana soukromí