Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-7508/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-7508/2010

Απαγόρευση της αφαίρεσης των φωνητικών χορδών των σκύλων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-7508/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Christel Schaldemose (S&D)

Η αφαίρεση των φωνητικών χορδών είναι μια χειρουργική επέμβαση σε σκύλους, κατά την οποία αφαιρούνται πλήρως ή μερικώς οι φωνητικές χορδές του ζώου. Μετά την επέμβαση ο σκύλος δεν μπορεί πλέον να γαβγίζει ή να εκφράζει με άλλο τρόπο τα φυσικά του ένστικτα.

Αυτή η επέμβαση απαγορεύεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν είναι απαραίτητη βάσει συγκεκριμένων κτηνιατρικών λόγων. Δυστυχώς, η διάταξη παρακάμπτεται μέσω της πραγματοποίησης της επέμβασης εκτός Ευρώπης (κυρίως στον Καναδά) ή της εισαγωγής σκύλων των οποίων οι φωνητικές χορδές έχουν ήδη αφαιρεθεί.

Γνωρίζει η Επιτροπή αυτό το πρόβλημα και προτίθεται να παρέμβει;

Μια πιθανή λύση θα ήταν η απαγόρευση εισαγωγής και έκθεσης σκύλων οι οποίοι υπέστησαν αυτήν τη βίαιη και ηθικά μη υποστηρίξιμη επέμβαση.

ΕΕ C 243 E, 20/08/2011