Parlamentin kysymys - E-7508/2010Parlamentin kysymys
E-7508/2010

Debarking-kielto

Kirjallisesti vastattava kysymys E-7508/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Christel Schaldemose (S&D)

”Debarking” on leikkaus, jossa koiralta poistetaan äänijänteet osittain tai kokonaan. Leikkauksen jälkeen koira ei voi enää haukkua tai ilmentää muulla tavoin luonnollisia vaistojaan.

Useat Euroopan maat ovat kieltäneet tämän toimenpiteen, ellei se ole eläinlääkinnällisistä syistä välttämätön. Valitettavasti koirankasvattajat kiertävät määräystä teettämällä toimenpiteen Euroopan ulkopuolella (tavallisesti Kanadassa). Koiria, joilta äänijänteet on jo poistettu, myös tuodaan Euroopan maihin.

Onko komissio tietoinen tästä ongelmasta, ja aikooko se puuttua siihen?

Eräs mahdollinen ratkaisu voisi olla kieltää koirien maahantuonti ja osallistuminen näyttelyihin, jos niille on tehty tämä väkivaltainen ja epäeettinen toimenpide.

EYVL C 243 E, 20/08/2011